Home > Tagasiside

Tagasiside

Tagasiside kogumise kord

Kursuste lõppedes toimub alati vaba keskustelu, mis oli uut ja huvitavat, kuidas oldi rahul kursuse tehnilise ja olmelise teenindamisega, millised on ettepanekud.

Samalaadne võimalus on kursustel osalejatel oma arvamusi, ettepanekuid, aga ka puudusi välja tuua, soovikorral inkognito,  postitades need kooli vastavasse postkasti.

Pisteliselt korraldame ka vastavasisulisi ankeetküsitlusi.