Home > Õppekavad

Õppekavad

Veoautojuhi täiendkoolitus (VJ/TK)

NRTeemaTundide arvsh teooriaPraktika
1Autovedude korraldus (logistika)15123
2Sõiduki tundmine ja käsitsemine55
3Töökeskkond ja liiklusohutus541
4Töö- ja puhkeaeg 211
5Kindlustused ja vastutus22
6Tööõiguse alused22
7Valikained4
Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia 4*22
Veod tollikontrolli all, maksud, aktsiisikaubad ja immigrandid2*2
Metsamaterjali vedu1*1
Paaksõiduki juhtimise koolitus1*1

* Teema ja tundide arv täpsustatakse vastavalt vajadusele tunniplaanis

Bussijuhi täiendkoolitus (BJ/TK)

NRTeemaTundide arvsh teooriaPraktika
1Tööõiguse alused44
2Liiklus-,teenindus ja suhtlemis psühholoogia862
3Sõiduki tundmine ja käsitsemine44
4Autovedude korraldus ja ökonoomika642
5Kindlustused ja vastutus642
6Töökeskkond ja liiklusohutus77

Veosevedaja kiirendatud ametikoolitus (VJ/KK)

NRTeemaTundide arvsh teooriaPraktika
1Tööõiguse alused651
2Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia963
3Sõiduki tundmine ja käsitsemine17134
4Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused 44
5Autovedude korraldus28244
6Kindlustused22
7Autojuhi vastutus44

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus (BJ/KK)

NRTeemaTundide arvsh teooriaPraktika
1Tööõiguse alused651
2Liiklus-,teenindus ja suhtlemis psühholoogia1257
3Sõiduki tundmine ja käsitsemine18144
4Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused 44
5Autovedude korraldus24186
6Kindlustused22
7Autojuhi vastutus44