Home > Kursused

Kursused

KAJA Koolitus autokoolis koolitatakse

– A-kategooria (st. A1,A2 ja A),
– B-kategooria,
– C-, CE-kategooria,
– D1-kategooria
sõidukijuhte.

Kursused viiakse läbi õppegruppidele eesti ja vene keeles.

Teoorialoengud

Teoorialoengutes, mis toimuvad 1-2 korda nädalas, õpitakse

Lektorid: Urmas Ilumets, Viktor Ess, Aare Siir

Teooriatundides lahendatakse ka liiklusülesandeid (teste) ja tehakse arvestustöid.

Kooli poolt antakse igale õpilasele tasuta vajalik õpik (liiklusseadus) ja liiklustestid.
Teooriakoolitus lõpeb kooli teooriaeksamiga

Õppesõidud

Õppesõidu maht on vastavuses mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavaga  (A-kat, B-kat, C-kat, CE-kat, D1-kat).

Sõiduõppe õpetajad: Uno Vilgats, Jüri Mägi, Mati Odar, Villi Kaasik, Urmas Ilumets

Õppesõidu kursus on igale õppurile individuaalne, tundide toimumise ajad lepib õpilane ise sõiduõpetajaga kokku neile mõlemale sobival ajal.
Sõidutunni pikkus on 45 min. Võimalusel võib päevas sõita ka rohkem kui 1 tund. Sel juhul peab sõidutundide vahel olema puhkepaus 15 min.
Õppesõidu koolitus lõpeb kooli sõidueksamiga.

Koolituse kestvuse jooksul peab juhiloa taotleja olema läbinud ESMAABI KURSUSE.
16-tunnilist esmaabi kursust saab läbida ka KAJA Koolituse  ruumes.

Kooli eduka lõpetamise järel sooritab juhiloa taotleja nii teooria- kui sõidueksami ARK büroos.

Lõppastmekoolitus

Enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu peab esmase juhiloa omanik läbima lõppastme koolituse (libedasõit).

Koolitusel võib osaleda kohe pärast esmase juhiloa omandamist.

Koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.
B-kategooria lõppastme koolitus koosneb teoorialoengust (3 tundi), ühest libedasõidu praktikumist ning ühest sõidutunnist libedal ja kahest sõidutunnist linnaliikluses.

Lõppastme koolitusel saab osaleda sõidukijuht, kellele on Liiklusregistri poolt omistatud esmane juhtimisõigus ja kellel on läbitud pimada aja koolitus.
Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõiduki juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud (politsei, Liiklusregistri või kohtu poolt).

Teooriatunnid toimuvad Keilas, Keskväljak 5 koolitusklassis, libedasõit looduslikul liberajal >>> Tööstuse 15 <<<, Keila.

Kursuste hinnad

A-kat kursus (mootorratas)

431

A-kat kursus (juhilubade olemasolu korral)

418

B-kat kursus (sõiduauto)

589

C-kat kursus (veoauto)

622.8*/543

CE-kat kursus (veoauto järelhaagis)

772.8*/594

D1-kat kursus (väikebuss)

777.6*/720

*TALVINEHINNASULA!!! … anname hinnast alla kuni 10%

Kursused sisaldavad

*Kursuse hind sisaldab õppekava kohase teooriakursuse, kohustuslikud sõidutunnid,2 kooli eksamit kummaski valdkonnas ja materjalid koos hetke allahindluse,käibemaksu ja platsikasutustasuga.

A1-kategooria sõidukijuhikursus (mootorratta piiratud õigusega juht alates 16. eluaastast,mootorratta võimsus ei ületa 11 kW):

 • 26 + 10 tundi teooriat ;
 • 9 õppesõidutundi;
 • 2 võimalust sooritada kooli teooriaeksamit;
 • 2 võimalust sooritada kooli sõidueksamit;
 • Õppematerjalid ja testid.

A2-kategooria sõidukijuhikursus(mootorratta juhiks võib saada alates 18.eluaastast, mootorratta võimsus ei ületa 25 kW):

 • 20 tundi teooriat;
 • 9 õppesõidutundi ;
 • 2 võimalust sooritada kooli teooriaeksamit;
 • 2 võimalust sooritada kooli sõidueksamit;
 • õppematerjalid ja testid.

A-kategooria sõidukijuhikursus(isikud,kes omavad B,C või D juhiluba, mootorratta võimsus enam kui 35 kW):

 • 10 tundi teooriat (algteadmised sõiduki ehitusest);
 • 9 õppesõidutundi;
 • 2 võimalust sooritada kooli teooriaeksamit;
 • 2 võimalust sooritada kooli sõidueksamit;
 • õppematerjalid ja testid

B-kategooria autojuhikursus (sõiduauto juht alates 18. eluaastast ja piiratud õigusega juht alates 16. eluaastast):

 • 28 tundi teooriat;
 • 21 õppesõidutundi;
 • 2 võimalust sooritada kooli teooriaeksamit;
 • 2 võimalust sooritada kooli sõidueksamit;
 • õppematerjalid ja testid.

A1B(A2B)-kategooria sõidukijuhikursus (piiratud õigusega juht alat.16.eluaastast v. juht alates 18. eluaastast ):

 • 26+10 tundi teooriat;
 • 19+9 õppesõidutundi;
 • 2 võimalust sooritada kooli teooriaeksamit;
 • 2+2 võimalust sooritada kooli sõidueksamit;
 • õppematerjalid ja testid.

C-kategooria autojuhikursus (veoauto juht alates 21.eluaastast omades B-kat.juhiluba 1 aasta, sõiduki registrimass üle 7500 kg)

 • 20 tundi teooriat
 • 9 õppesõidutundi
 • 2 võimalust sooritada kooli teooriaeksamit
 • 2 võimalust sooritada kooli sõidueksamit
 • õppematerjalid ja testid
 • lisa sõidutunni hind 43,20€

Maksmine

Kursuse hinna tasumisel:

 • Ositi tasumise võimalus (vastavalt sõlmitavale lepingule).
 • Kahe või enama kategooria koossooritamisel kokkuleppe- sõbrahind. 🙂
 • Tasumisel ülekande korras:
            a/a:           EE082200221027546258  Swedbank´is,
            saaja:        UNOMAR Grupp OÜ
            selgitusse: autokooli osamaks ja nimi

Pangaandmed:

 • Bank:SWEDBANK AS; 8 Liivalaia St,15040 Tallinn Estonia;
 • SWIFT/BIC code: HABAEE2X;
 • IBAN: EE082200221027546258