Home > Ametikoolitus

Ametikoolitus

VEOSEVEDAJA ja REISIJATE VEDAJA

täiendikoolitus

JÄRGMISED KURSUSED

 05. aprill 2024 kell 14:00 

                                                             

ÕPPEKAVAD: http://www.kaja.ee/oppekavad/

Nimetatud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale auto- ja bussijuhile, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga ehk siis reisijate veol D-, D1-kategooria bussiga või DE-,D1E-kategooriaga.

Tasu eest töötava auto- ja bussijuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm“ https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018009

ÕPPEMEETODID: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid, praktilised harjutused sõidumeeriku simulaatoril.Täienduskoolituse õppekava süvendab ja täpsustab teadmisi õppekavas ette nähtud õppeteemadel ja valdkondades ning värskendab tööks vajalikke olulisi teadmisi ja oskusi.

Keskendume eelkõige

  • liiklusohutusele,
  • säästlikule sõidule ning
  • töö- ja puhkeajale.

Täienduskoolituse õppemaht on 35 teooriatundi. Õppetunni kestus on 45 minutit.

Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

  1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus – Aare Siir, Uno Vilgats
  2. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes – Aare Siir, Uno Vilgats
  3. Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused – Aare Siir, Uno Vilgats
  4. Vedude korraldus – Aare Siir, Uno Vilgats
  5. Liikluspsühholoogia – Aare Siir, Uno Vilgats
  6. Kindlustus ja vastutus – Aare Siir, Uno Vilgats
  7. Logistika ja transpordiökonoomika alused – Aare Siir, Uno Vilgats

Täienduskoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste eksamiga. Eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades.

Eksamil on 25 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 20 küsimusele.

Test-eksamile kuluv aeg 1 tund!

Õppematerjaliks “AUTOJUHI AMETIKOOLITUSE MEELESPEA”. Veoautojuhile. Sõitjaveo autojuhile.(Pärnu 2019)
Kursused sisaldavad teooriatunde koos praktiliste tööde ja ülesannetega.

Täiendkoolituskursuse hind 215 € +km

Õppetöö toimub Keilas, Keskväljak 5 asuvas õppeklassis

Maksimaalne õpilaste arv: 20

Õppetasust vabastamist ei toimu.

Eraisikud saavad meie kooli kursuste eest tasutud summat näidata oma tuludeklaratsioonis koolituskuluna (v.a hobikoolitused), mis arvatakse tema maksustamisperioodi tulust maha (Tulumaksuseadus §26).

Ülemineku korral teise kooli kursuse eest tasutud summa ei kuulu  teisele koolile ülekandmisele. Õpingute katkestamisel maksud summad tagastamisele ei kuulu.

Info vastuvõtu kohta:

Koolitusele osaleda soovija peab olema EL kodanik või omama tähtajalist-, pikaajalist või alalist elamisluba ja omama C1-, C1E-, C- või CE/ D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba

Täiendkoolitusel osalemiseks esitab isik kooli:
1)
 juhiloa või esmase juhiloa, kui see on isikule väljastatud;
2)
 isikut tõendava dokumendi;
3)
 pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;

Pädevustunnistuse nõudest vabastatakse juht, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008.aasta 10.septembrit või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10.septembrit.

4) koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituste kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Kui Sulle sobib meiepoolt väljapakutud järgmise kursuse algusaeg, siis

helista telefonile 678 00 60 või

saada meile e-kiri aadressile kaja@kaja.ee või

klikka lehe paremal ülanurgas sinisele Registreeri” nupule ning täida väljad ja vali kursus ja me võtame Sinuga peale seda ise ühendust. või

tule väljakuulutatud koolituspäeval meie juurde kohale.

Autokooli õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise alused: http://www.kaja.ee/unomar-grupp/

[/cm

 

Click here to change this text