Home > Uno Vilgats

Uno Vilgats

Uno Vilgats

Õpetaja

Teooria- ja sõiduõpetaja

Töötab A,B,C,CE, D-kategooriate teooria- ja sõiduõpetajana alates 2001. aastast.
Veoauto- ja bussijuhtide täienduskoolituste lektor. Lektor järgmistes valdkondades:

  1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus
  2. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes
  3. Sõidumeerik, töö ja puhkeaeg. Tööõiguse alused
  4.  Vedude korraldus
  5. Liikluspsühholoogia
  6. Kindlustus ja vastutus
  7. Logistika ja transpordiökonoomika alused

Õpetaja täiendab ennast pidevalt täiendkoolitustel.

Socials